Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

brystol
9974 749e 200
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus

February 14 2018

brystol
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamiimi miimi

February 11 2018

brystol
1386 2c98 200
Reposted fromtfu tfu viaorelh orelh

February 07 2018

brystol
7315 0ba1 200
Reposted fromMtsen Mtsen viascorpix scorpix
brystol
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

February 02 2018

brystol
8597 0929 200
brystol
2148 0252 200
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viakrewzwodka krewzwodka
brystol
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaxannabelle xannabelle

January 31 2018

brystol
5028 bf93 200
Reposted fromtfu tfu viaorelh orelh

January 25 2018

brystol
2284 abc4 200
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin

January 13 2018

brystol
brystol
brystol
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 08 2018

brystol
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj tej opcji.
— Michał Kellen
brystol
8158 80aa 200
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus

December 28 2017

brystol
brystol

December 26 2017

1701 07dd 200
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
brystol
1287 0360 200
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi
brystol
5534 e833 200
Reposted fromsaltwater saltwater viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl