Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

brystol
5633 8cb6 200
brystol
8999 fd4e 200
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialte lte
brystol
9668 a8fc 200
Reposted fromoll oll viamiimi miimi
brystol
brystol

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
brystol
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso

October 17 2018

brystol
9411 5d98 200
Reposted fromShini Shini viadancingwithaghost dancingwithaghost
brystol
brystol
4357 2d2f 200

September 22 2018

brystol
4585 cd9e 200
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
brystol
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viapeepingtom peepingtom
brystol
8129 d7a2 200
Traktor Died. 
He left a huge gap in our hearts. 
You'll be remembered you fluffy goof...
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viabeltane beltane

September 12 2018

brystol
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viaeternaljourney eternaljourney
brystol
brystol
5416 28fd 200
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viabitemyneck bitemyneck

August 18 2018

brystol
4503 8fde 200
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
brystol
3043 72b0 200
Reposted bySkydelanmyslodsiewniaSy5pampampammy-little-worldpatynatakatambasienkapikkumyypumpernikielyourhabitszyderainsanedreamertazniebieskimiszszszzombiehunterMartwa13siostrzycanergopassionativekaciemilordzielikearollingstoneday11shadowWhiteGirlkerkunpomsalittlewhitelieslalunafreewayfantazjaBlindnessevveellwarkoczletmeget
brystol
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
brystol
6928 20b8 200
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialte lte
brystol
5416 28fd 200
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi vialte lte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl