Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

brystol
brystol
5975 aef1 200
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaimmuff immuff

March 24 2017

1621 ea64 200
Reposted fromshitsuri shitsuri viamaciusia maciusia
brystol
6920 0d16 200
na bank anoreksja.
brystol
5590 2328 200
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
4627 a459 200
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
brystol
Czy to ja zamykam się na ludzi czy to oni zamykają się na mnie, bo jestem taki dziwny?
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

brystol
2620 3b07 200
Reposted fromNajada Najada viaheyorpheus heyorpheus
brystol
zaczęłam cierpieć na bezsenność.
nawet nie wiesz co można sobie ubzdurać przez całą noc.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
brystol
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola

March 22 2017

brystol
4465 b7a7 200
Reposted fromtatze tatze viairmelin irmelin
brystol

you are in love with a psycho
Reposted frompastelina pastelina

March 21 2017

1197 4441 200

ffffixas:

instagram @adamscarvalho

brystol
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaimmuff immuff
brystol
6065 2436 200
Reposted fromlaters laters viamiimi miimi
brystol
3384 7e2b 200
Reposted fromfungi fungi viaIamPerfect IamPerfect
brystol
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimmuff immuff

March 18 2017

brystol
5206 29ac 200

March 16 2017

brystol
1905 21f2 200
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamiimi miimi
brystol
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl