Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

brystol
6964 1ced 200
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
brystol
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin

May 16 2019

brystol
6733 3a0b 200
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamiimi miimi

May 14 2019

brystol
4838 b65d 200
Reposted fromkarahippie karahippie
brystol
5010 fb75 200
Reposted fromuoun uoun viairmelin irmelin
brystol
1814 e424 200
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
brystol
4345 57b6 200
Reposted frompunisher punisher viaPaseroVirus PaseroVirus
2246 2880 200
Reposted fromblutelf blutelf viamiimi miimi

May 04 2019

brystol
7572 12cb 200
Reposted fromtfu tfu viabutterfly94 butterfly94
brystol
A gdybym tak się
nigdy
Tobie,
Wam
nie przytrafiła?

Gdyby Wasze
telefony
wolne od zawsze były
od mojego imienia
na wyświetlaczach?

Jaki byłby Twój
kolejny dzień
bez mojego
"dobranoc"?

Co by było,
gdyby nigdy mnie
nie było
lub gdybym nagle
zniknęła?

Gdyby śmiech mój
na zawsze
był dźwiękiem
nigdy nie słyszanym?

Gdybym nigdy
Ciebie,
Was,
nie doprowadziła
do złości,
wzruszeń,
chęci?

Gdybyście nigdy
nie widzieli,
jak włosy ruchem dłoni
poprawiam,
jak mrużę oczy,
jak Was chcę?

Czy tęsknić można
za czymś,
czego się nigdy
nie miało?

I czy tęsknoty tej
warta bym była?

I gdy telefon mój
Waszych imion
nie wyświetla -
obyście nigdy
nie poczuli, jak ja,
kolejnego dnia
bez "dobranoc".
— znalezione
brystol
6773 4282 200
Reposted fromEtnigos Etnigos viajesuismadeleine jesuismadeleine
brystol
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viabarszczowa barszczowa
brystol
4115 b7d9 200
Reposted frompiehus piehus viabarszczowa barszczowa
brystol
1866 759c 200
Reposted from4777727772 4777727772 viabarszczowa barszczowa
brystol
4813 9b93 200
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions vianicdostracenia nicdostracenia
brystol
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasanitas sanitas
brystol
brystol
0590 30dd 200
brystol
brystol
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl