Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

brystol
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
brystol
5213 8dfd 200
Reposted fromalicemerry alicemerry viaorelh orelh
brystol
7373 c0a0 200
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost

December 02 2017

brystol
1638 d7fd 200
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
brystol
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
brystol
9019 1737 200
Reposted fromCimala Cimala viadancingwithaghost dancingwithaghost
brystol
brystol
6455 ec09 200
Reposted fromchevre chevre viascorpix scorpix
brystol
6763 679e 200
Reposted fromkarahippie karahippie viaswidron swidron

November 29 2017

brystol
brystol
4435 33ed 200
Reposted fromkyte kyte viafckit fckit

November 27 2017

brystol

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

brystol
4763 b376 200
Reposted fromamatore amatore viain-flagranti in-flagranti
brystol
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks

November 26 2017

brystol
Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd.
Odcinek z dnia: 2011.12.21
Reposted fromsaski saski viafoodforsoul foodforsoul
brystol

Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.

— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viafoodforsoul foodforsoul
brystol
0833 425c 200
Reposted fromPugsyLover PugsyLover viayanek yanek
brystol
4195 9e6a 200
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola

November 25 2017

brystol
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl