Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

3563 5e02 200
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola

September 18 2017

brystol
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
brystol
Są ludzie, przy których łatwiej się oddycha.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
brystol
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką,którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
— mononok
Reposted frommononok mononok vianawrocka nawrocka

September 08 2017

brystol
5755 ab9b 200
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viapeepingtom peepingtom
brystol
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viascorpix scorpix
brystol
4587 27fa 200
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
brystol
2594 e4c2 200
Reposted fromohwhat ohwhat viaaanetaxx aanetaxx

September 03 2017

5845 1c5b 200
brystol
1258 014b 200
Reposted fromlittlefool littlefool viapeepingtom peepingtom
brystol
brystol
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viageralt geralt
brystol
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko

August 28 2017

brystol
9318 c72c 200
Reposted fromkaiee kaiee
brystol
I mogę czytać cię jak ulubioną książkę
Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze
— Quebonafide ft. Klaudia Szafrańska - Candy
brystol
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
brystol
6646 cb9d 200
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viaorelh orelh
brystol
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadancingwithaghost dancingwithaghost
brystol
1680 4231 200
brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl