Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

brystol
9998 fbf1 200
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

July 04 2019

brystol
1048 8993 200
Reposted fromsoftboi softboi viabarszczowa barszczowa
brystol

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viarzzkropka rzzkropka
brystol
Są tacy mężczyźni, którzy pojawiają się w życiu kobiety, by je dokumentnie spieprzyć na zawsze.
— Janet Evanovich
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
brystol
6791 6fd1 200
Reposted fromspring-flow spring-flow vianoticeable noticeable

July 03 2019

brystol
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiimi miimi
brystol
To najgorsze uczucie na świecie, kiedy nie pamięta cię ktoś, o kim ty nie możesz zapomnieć.
brystol
0890 51d2 200
Reposted fromabsurdalna absurdalna viamiimi miimi
brystol
6167 4549 200
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viabeltane beltane
brystol
4813 9b93 200
Reposted fromoblivions oblivions viabeltane beltane
brystol
1734 c082 200
Reposted fromdojenka dojenka viapl pl

June 18 2019

6200 094d 200
Reposted fromtwice twice viamiimi miimi
brystol
4870 2529 200
i pojawia się mimowolny uśmiech na twojej twarzy, słyszysz szum i widzisz urok przemierzanej drogi
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viamiimi miimi
brystol
1600 a209 200
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
brystol
Jedyną stałą rzeczą jest w życiu to, że wszystko ulega zmianie.
— Ostatni odcinek "Teorii Wielkiego Podrywu"
Reposted fromblacksadcat blacksadcat viamrs-cosmos mrs-cosmos
brystol
6010 3eba 200
Reposted frompasazerka pasazerka viamiimi miimi

June 16 2019

brystol
5008 309e 200
Reposted fromuoun uoun viasmaller smaller

June 09 2019

brystol
2543 aa79 200
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabarszczowa barszczowa
brystol
2454 de5e 200
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabarszczowa barszczowa
0331 e428 200
Reposted fromtwice twice viajesuismadeleine jesuismadeleine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl