Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

brystol
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viairmelin irmelin

July 27 2017

brystol
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viaBalladyna Balladyna

July 26 2017

brystol
1709 2b66 200
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
brystol
0184 312a 200
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaPatij Patij
brystol
7610 153b 200
Reposted fromSsomething Ssomething viahelenburns helenburns
5683 e4f0 200
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
brystol
4216 7c98 200
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
brystol
brystol
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

July 25 2017

brystol
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaaanetaxx aanetaxx
brystol
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaaanetaxx aanetaxx
brystol
Zdradzić ci sekret o depresji? Jest tylko w twojej głowie.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
brystol
3154 7df9 200
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viaaanetaxx aanetaxx
brystol
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaaanetaxx aanetaxx
brystol
8750 5e4b 200
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
brystol

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola

July 24 2017

brystol
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
brystol
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
brystol
1550 6edf 200
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl