Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

brystol
4025 0d23 200
Reposted fromkaiee kaiee vialubisztosuko lubisztosuko
brystol
3667 510b 200
Reposted fromtfu tfu viakatt katt
6585 0e57 200
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapsychoza psychoza
brystol
3632 dbce 200
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayanek yanek
brystol
2464 7b37 200
zawsze
Reposted frompankamien pankamien viayanek yanek
brystol
6784 9eba 200
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaPatiszon Patiszon
brystol
5184 7771 200
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola

August 17 2017

brystol
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaBalladyna Balladyna
brystol
2986 6d5b 200
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
brystol
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaBalladyna Balladyna
brystol
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaanetaxx aanetaxx
brystol
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaaanetaxx aanetaxx
brystol
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viaaanetaxx aanetaxx
brystol
6488 92c2 200
Reposted fromzciach zciach viapeepingtom peepingtom
brystol
3588 80fe 200
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viarudosci rudosci

August 14 2017

5944 a789 200
Reposted fromcalcifer calcifer vianoticeable noticeable
brystol
1163 2226 200
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
brystol
0663 cc0b 200
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viayanek yanek
brystol
Dużo łatwiej jest powiedzieć 'wszystko w porządku', niż tłumaczyć, dlaczego najchętniej rozwaliłabyś łeb o ścianę.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola

August 13 2017

brystol
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl